Οι Νευρολογικές Παθήσεις είναι καταστάσεις που επηρεάζουν το νευρικό σύστημα. Μια νευρολογική διαταραχή είναι μια ασθένεια ή μια ζημιά του κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήματος που προκαλεί επιπτώσεις σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

Οι συχνότερες Νευρολογικές Παθήσεις είναι οι παρακάτω :

Πάρκινσον

Η νόσος του Πάρκινσον είναι μια εξελισσόμενη ασθένεια του νευρολογικού συστήματος που επηρεάζει την ικανότητα του εγκεφάλου να ελέγχει τις κινήσεις του σώματος. Οι ακριβείς αιτίες δεν έχουν εντοπιστεί και η έρευνα συνεχίζεται σε αυτόν τον τομέα.

Σκλήρυνση κατά πλάκας

Σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στην προστατευτική θήκη (μυελίνη) που καλύπτει τις νευρικές ίνες και προκαλεί προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ του εγκεφάλου και του υπόλοιπου σώματος.

Μυϊκή Δυστροφία

Η μυϊκή ατροφία πρόκειται για μια πάθηση του μυικού μας συστήματος που προκαλεί μείωση της μάζας των μυών. Μια νευρογενής μυϊκή δυστροφία είναι αποτέλεσμα τραυματισμών ή ασθένειας των νεύρων στους μυς. Είναι σχετικά σπάνια και η θεραπεία της δύσκολη.

Πάρκινσον

Η νόσος του Πάρκινσον είναι μια εξελισσόμενη ασθένεια του νευρολογικού συστήματος που επηρεάζει την ικανότητα του εγκεφάλου να ελέγχει τις κινήσεις του σώματος. Οι ακριβείς αιτίες δεν έχουν εντοπιστεί και η έρευνα συνεχίζεται σε αυτόν τον τομέα.

Σκλήρυνση κατά πλάκας

Σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στην προστατευτική θήκη (μυελίνη) που καλύπτει τις νευρικές ίνες και προκαλεί προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ του εγκεφάλου και του υπόλοιπου σώματος.

Μυϊκή Δυστροφία

Η μυϊκή ατροφία πρόκειται για μια πάθηση του μυικού μας συστήματος που προκαλεί μείωση της μάζας των μυών. Μια νευρογενής μυϊκή δυστροφία είναι αποτέλεσμα τραυματισμών ή ασθένειας των νεύρων στους μυς. Είναι σχετικά σπάνια και η θεραπεία της δύσκολή.

Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει όταν η παροχή αίματος σε τμήμα του εγκεφάλου διακόπτεται ή μειώνεται, στερώντας στον εγκέφαλο οξυγόνο και ουσίες ζωτικής σημασίας, με αποτέλεσμα τα εγκεφαλικά κύτταρα να πεθαίνουν.

Παραπληγία

Η παραπληγία, μερικές φορές αποκαλείται και μερική παράλυση, είναι μια μορφή παράλυσης στην οποία εξασθενεί η κινητική ή η αισθητηριακή λειτουργία των κάτω άκρων. Ανάλογα με την έκταση και το σημείο της βλάβης, η κινητική δυσλειτουργία μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη.

Περιφερική Νευροπάθεια

Το περιφερικό νευρικό σύστημα περιέχει όλα τα νεύρα που βρίσκονται έξω από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο πρωταρχικός του ρόλος είναι να συνδέσει το κεντρικό νευρικό σύστημα με τα όργανα, τα άκρα και το δέρμα.

Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει όταν η παροχή αίματος σε τμήμα του εγκεφάλου διακόπτεται ή μειώνεται, στερώντας στον εγκέφαλο οξυγόνο και ουσίες ζωτικής σημασίας, με αποτέλεσμα τα εγκεφαλικά κύτταρα να πεθαίνουν.

Παραπληγία

Η παραπληγία, μερικές φορές αποκαλείται και μερική παράλυση, είναι μια μορφή παράλυσης στην οποία εξασθενεί η κινητική ή η αισθητηριακή λειτουργία των κάτω άκρων. Ανάλογα με την έκταση και το σημείο της βλάβης, η κινητική δυσλειτουργία μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη.

Περιφερική Νευροπάθεια

Το περιφερικό νευρικό σύστημα είναι ο διαχωρισμός του νευρικού συστήματος που περιέχει όλα τα νεύρα που βρίσκονται έξω από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο πρωταρχικός ρόλος του περιφερικού νευρικού συστήματος είναι να συνδέσει το κεντρικό νευρικό σύστημα με τα όργανα, τα άκρα και το δέρμα.