Σε ένα άνετο και ευχάριστο χώρο λειτουργεί το τμήμα ενδυνάμωσης με μηχανήματα Technogym, Horizon, Cybex, Pilates reformer, TRX, ηλεκτρονικός δίσκος ισορροπίας , μπάλες, βαράκια, λάστιχα, Inversion table και άλλα, όπου εκτελούνται εξατομικευμένα προγράμματα ενδυνάμωσης υπό την καθοδήγηση θεραπευτή.