Η συμμετοχή στην αθλητική δραστηριότητα αποτελεί τρόπο ζωής. Κατά την αθλητική δραστηριότητα ο κίνδυνος τραυματισμού υπάρχει και αυξάνεται ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης αθλητικής δραστηριότητας έχουν συχνά ως αποτέλεσμα ορθοπεδικές παθήσεις και κακώσεις. Σκοπός είναι η παροχή σύγχρονων μέσων αξιολόγησης και θεραπείας, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή και ασφαλής επανένταξη των αθλητών στις αγωνιστικές τους δραστηριότητες.